h1

SAMOSPRÁVA

STAROSTKA OBCE:   Danka Dobranská, Geraltov – Žatkovce č. 28

Obecné zastupiteľstvo

zástupca starostu:

Mária Girmalová, 57, výkonná riaditeľka, Geraltov č.9

poslanci:

František Maník, 49, stavebný robotník, Závadka č.5
Miroslav Papp, 21, robotník, Geraltov – Žatkovce č.21
Vladimír Šuťak, 31, závozník, Geraltov – Žatkovce č.31
Vladimír Tejiščák, 47, živnostník, Závadka č.13

Kontakty:
Obecný úrad Geraltov 35
082 67 Terňa, Tel.: 051/ 459 52 26
Fax: 051/ 459 52 26
e-mail: geraltov@zoznam.sk

Úradné hodiny

deň

od

Prestávka na obed

do

POZNÁMKY

PONDELOK

7:30

12:30 – 13:00

15:00

Pre iný časový termín počas pracovných   dní použite dole   uvedené kontakty na dohodnutie   stretnutia.

        UTOROK

7:30

12:30 – 13:00

15:00

        STREDA

7:30

12:30 – 13:00

16:00

        ŠTVRTOK

7:30

12:30 – 13:00

15:00

        PIATOK

7:30

Bez prestávky

13:00

starostka obce

Danka Dobranská

kancelária OcÚ: tel. 051/4595 226, 0911 485 321

geraltov@zoznam.sk, obecgeraltov@gmail.com

http://www.geraltov.ou.sk

%d bloggers like this: