h1

PRÍRODA

Začnem citátom piesne: Výberové ticho zo zárukou, získa ho ten kto príde skôr!
Ak si chcete oddýchnuť, pohodu, ticho, čistý vzduch nájdete u nás.

Príroda v našom katastri je nádherná. Nepoznám človeka, ktorý keď k nám príde aby nebol touto prírodou nadchnutý. V našom katastri sa nachádzajú chránené biotopy s významným zložením rastlín. V katastri máme nádhernú vresovú lúku. Členitosť terénu je vhodná pre pešiu turistiku, cyklistiku a v zimnom období sú vhodné terény pre prevádzanie behu na lyžiach. Je priamy prístup k Černovskému pohoriu. V letnom a jesennom období naše lesy sú bohaté na huby a lesné plody. V lesoch je veľký výskyt lesnej zveri o ktorú sa stará poľovné združenie. Je to niečo úžasné kochať sa pohľadom na čriedu jelenej zveri, ale stretnúť poľného zajaca ktorý sa Vám postaví do pozoru.

Podľa zistenia biológov v našom katastri sa vyskytuje modlivka zelená, ktorá je národne a európsky ohrozený druh živočícha. Po stránke ornitologickej sa na našom území vyskytuje veľké množstvo strakoša červenochrbtého, ktorý patrí medzi európsky významný druh.

%d bloggers like this: