h1

PAMIATKY

pamiatkyPamiatkovo chránené objekty na našom území sa nenachádzajú. Pre našich obyvateľov sú tieto významné pamiatky ktoré sa viažu na minulosť našich predkov.

– Dominantou obce je gréckokatolícky chrám postavený v roku 1792
– Pri kostole sa nachádza aj cintorín na ktorom sa zachovali staré náhrobné      kamene, ktoré je potrebné opraviť sú z 18 a 19 storočia.
– Pri kostole sa nachádza súbor starých líp, ktorých vek sa odhaduje od 150 do 200 rokov
– V obci Geraltov sa nachádza lipa pri starom cintoríne ktorej vek je nad 250 rokov
– V katastrálnom území Geraltova sú božie muky v počte 2 kríže a jedna kaplnka, tiež k katastrálnom území Žatkovce sú 2 kríže a jedná kaplnka. V Zá-vadke sa nachádza jeden kríž a na cintoríne zvonica.

%d bloggers like this: